Privacy verklaring

Flowertools, gelegen op Tractieweg 172a, 3534 AP te Utrecht, beheert de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactinformatie

  • Adres: Tractieweg 172a, 3534 AP Utrecht
  • Website: Flowertools.nl

Verwerking Persoonsgegevens

Flowertools behandelt uw persoonlijke informatie vanwege het gebruik van onze services of omdat u deze aan ons verstrekt heeft. De verwerkte gegevens omvatten:

  • Basisgegevens (Naam, adres, telefoonnummer, e-mail)
  • Additionele gegevens zoals gedeeld via een account op onze site, correspondentie, en telefonische contacten
  • Uw website activiteit
  • Surfgedrag over diverse websites (we zijn deel van een advertentienetwerk)
  • Bankgegevens

Bijzondere Gegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers onder 16 jaar zonder toestemming van de ouders. Indien u denkt dat dit wel het geval is, neem contact op via info@flowertools.nl en wij zullen deze informatie verwijderen.

Doel van Gegevensverwerking

Flowertools gebruikt uw gegevens voor onder andere betalingsafhandeling, communicatie, levering van producten en diensten, en wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Flowertools maakt geen geautomatiseerde beslissingen die significante effecten kunnen hebben op individuen.

Bewaartermijnen

De bewaartermijn varieert afhankelijk van het type gegevens, variërend van 2 tot 7 jaar, of totdat u beslist om deze te wijzigen.

Delen van Gegevens

Flowertools verkoopt uw gegevens niet en deelt deze alleen indien noodzakelijk voor onze dienstverlening of vanwege een wettelijke plicht.

Cookies

We gebruiken technische, functionele en analytische cookies, welke uw privacy respecteren. U heeft de optie om cookies uit te schakelen via uw browser.

Rechten en Toegang

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens. Verzoeken kunnen worden ingediend via info@flowertools.nl. Voor authenticatie, voeg een ID-kopie toe met bepaalde details verborgen voor privacy. U kunt ook klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website.

Beveiliging

De beveiliging van uw gegevens is voor ons van essentieel belang. Bij vermoedens van misbruik of onvoldoende beveiliging, contacteer ons via info@flowertools.nl.